Social:

RSS:

የቫቲካን ሬድዮ

ከዓለም ጋር የሚወያይ የር.ሊ.ጳጳሳትና የቤተ ክርስትያን ድምጽ

ቋንቋ:
የቫቲካን ሬድዮ

መታወቂያ ገጽ / ቤተ ክርስትያን / ቤተ ክርስትያን በአለም

የቫቲካን ረድዮ የኣማርኛ ዝግጅት ሚያዝያ 2.2009


የዚህን ዜና ሙሉ ይዘት ከዚህ በታች ያለውን ጠጫወት የሚለውን ምልክት በመጫን ማዳመጥ ትችላላችሁ!