Social:

RSS:

የቫቲካን ሬድዮ

ከዓለም ጋር የሚወያይ የር.ሊ.ጳጳሳትና የቤተ ክርስትያን ድምጽ

ቋንቋ:

ቤተ ክርስትያን \ ኢትዮጵያ

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የዐርብ የግንቦት 03/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የዐርብ የግንቦት 03/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት - REUTERS

11/05/2018 15:43

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የዐርብ የግንቦት 03/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት

የእዚህን ዜና ሙሉ ይዘት ከእዚህ በታች ያለውን ተጭወት የሚለውን ምልክት በመጫን ማዳመጥ ትችላላችሁ!

11/05/2018 15:43