Social:

RSS:

የቫቲካን ሬድዮ

ከዓለም ጋር የሚወያይ የር.ሊ.ጳጳሳትና የቤተ ክርስትያን ድምጽ

ቋንቋ:

ቤተ ክርስትያን \ ኢትዮጵያ

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የሐሙስየግንቦት 02/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የሐሙስየግንቦት 02/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት - AP

11/05/2018 15:41

ከሬዲዮ ቫቲካን የአማሪኛው የስርጭት ክፍል የተላለፈው የሐሙስየግንቦት 02/2010 ዓ.ም ሙል ዝግጅት

የእዚህን ዜና ሙሉ ይዘት ከእዚህ በታች ያለውን ተጭወት የሚለውን ምልክት በመጫን ማዳመጥ ትችላላችሁ!

11/05/2018 15:41