Social:

RSS:

የቫቲካን ሬድዮ

ከዓለም ጋር የሚወያይ የር.ሊ.ጳጳሳትና የቤተ ክርስትያን ድምጽ

ቋንቋ:

ቤተ ክርስትያን \ ኢትዮጵያ

ከቫቲካ ሬዲዮ የአማሪኛ የስርጭት ክፍል የተላለፈው የማክሰኞ የጥር 24/2010 ዓ.ም. ሙሉ ዝግጅት።

ከቫቲካ ሬዲዮ የአማሪኛ የስርጭት ክፍል የተላለፈው የማክሰኞ የጥር 24/2010 ዓ.ም. ሙሉ ዝግጅት። - RV

02/01/2018 16:33

ከቫቲካ ሬዲዮ የአማሪኛ የስርጭት ክፍል የተላለፈው የማክሰኞ የጥር 24/2010 ዓ.ም. ሙሉ ዝግጅት።

የዚህን ዜና ሙሉ ይዘት ከዚህ በታች ያለውን ተጫወት የሚለውን ምልክት በመጫን ማዳመጥ ትችላላችሁ!

02/01/2018 16:33